Jakość i środowisko naturalne

Jakość i środowisko naturalne

“Nasze zaangażowanie
na rzecz trwałej jakości.

Punktualne transporty, niezawodne usługi i przyszłościowe rozwiązania są dla nas punktem odniesienia. Osobiste opinie klientów i wieloletnie relacje z nimi potwierdzają nasze działania. Jakość jest oficjalnie potwierdzona przez przyznane nam certyfikaty. Posiadamy certyfikat GMP+ oraz certyfikat IFS Logistics.
Dlatego też regularnie szkolimy naszych kierowców w zakresie oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych. W połączeniu z nowoczesnymi pojazdami o niskiej emisji spalin przyczyniamy się do poprawy śladu ekologicznego. W tym celu polegamy na systemach EcoDrive, telematyce i najnowszej normie EuroNorm w naszej flocie.

Jakość i zrównoważony rozwój idą u nas w parze.