Podniková politika

Slovo „nejde“ u nás neexistuje.

Jako přední evropský přepravce pro nepraženou kávu a nepražené kakao přepravujeme již přes 60 let s našimi specializovanými přívěsy pro volně ložené, cisternové a konvenční, paletizované zboží na silnici a částečně také na železnici nebo na vodě.
Pro náš profesionální a vysoce motivovaný tým mají požadavky a spokojenost našich zákazníků nejvyšší prioritu. Maximální flexibilita, krátké cesty rozhodování a nejrychlejší realizace jsou v našem rodinném podniku vedeném majiteli samozřejmé. S našimi zákazníky jsme po několik let budovali důvěrnou a partnerskou spolupráci a u našich zákazníků jsme doprovázeli nebo dokonce iniciovali realizace na míru šitých logistických konceptů a udržitelných řešení. Je jedno, zda individuální přeprava nebo logistický koncept – zajistíme, aby bylo naloženo a doručeno správné zboží ve správném termínu v bezvadném stavu. 

Aspekty bezpečnosti produktu pro nás mají vysokou prioritu, kterou bereme velmi vážně. Možná rizika mohou být snížena na minimum, neboť zboží v našem držení v žádném okamžiku neopustí nákladní prostor. Navíc považujeme náš HACCP koncept za důležitý stavební kámen pro úspěšnou realizaci tohoto bodu. Abychom mohli našim zákazníkům nadále nabízet důvěrný základ naší přepravy, jsme samozřejmě certifikovaní podle GMP+ a IFS logistiky.
Zdroje jsou plánovány s výhledem do budoucna a jsou využívány ekologicky.
Stálé investice v dalším vzdělávání našich zaměstnanců a v našem vybavení zajišťují udržitelný vývoj našich služeb a našeho podniku. Důvěrná spolupráce a plochá hierarchie nabízí prostor pro osobní angažovanost a motivují ke společnému sledování cíle.