Služby

Na cestách s vášní.

Provádíme přepravu po celé Evropě a realizujeme dodávky přes velké námořní přístavy Severního moře: Amsterdam, Antverpy, Hamburk, stejně jako hlavní město Berlín. Přebíráme individuální přepravy nebo Vaše zásobování surovinami. Přitom přepravujeme téměř každý druh zboží:

  • Sypký materiál: volně ložený a v cisternách
  • Konvenční a paletizované zboží
  • Kontejner

V bodech přepravy nepražené kávy a nepraženého kakaa jsme v Evropě vedoucím přepravcem.

Doprovodíme Vás strategicky. Společně s Vámi naplánujeme ideální logistický řetězec kolem Vašeho zboží. Při realizaci Vám nabízíme kompletní Value Added Services. Postaráme se o dispozice surovin nebo monitorování sila.
Poskytujeme dokonalý reporting včetně stavů zásob v přístavech.

Je jedno co, jedno kde, my to uděláme.